×

ວິທີການນຳໃຊ້ NewPay

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລຽບງ່າຍ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ຮູບແບບການຊຳລະແບບເຄື່ອນທີ່

1

ນຳໃຊ້ NewPay ໂອນເງິນ

ຄົ້ນຫາເບີໂທລະສັບຂອງອີກຝ່າຍເພື່ອໂອນເງິນ

2

ນຳໃຊ້ NewPay ຊຳລະ

ສະແກນ QR Code ຂອງອີກຝ່າຍເພື່ອຊຳລະ

3

ນຳໃຊ້ NewPay ເພີ່ມໝູ່ເພື່ອນ

ສະແກນ QR Code ຂອງອີກຝ່າຍເພີ່ມເປັນເພື່ອນ

ບັນຫາການລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນ NewPay ໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຖາມສ່ວນບຸກຄົນ

ແກ້ໄຂລະຫັດໄດ້ແນວໃດ?

ຢືນຢັນຂໍ້ມູນຈິງ

ກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂໍ້ມູນຈິງ NewPay?

ຮັກສາຄວາມລັບ

ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ NewPay?